DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN

YeaH1 Up cam kết mang đến những giá trị thực bằng các giải pháp
phát triển bền vững, giúp khách hàng, đối tác tăng trưởng và đạt được
những kết quả có thể đo lường được.

Đặt chỗ (Booking)

 • Quảng cáo truyền hình (TV)
 • Kênh truyền thông mạng xã hội (Social Media)
 • Báo truyền thống/trực tuyến (PR)
 • Kênh truyền thông (Media Channel)
 • KOC/KOL/Influencer/Celebrity
 • Thực hiện các chiến dịch thông qua người nổi tiếng

Quảng cáo
kỹ thuật số trả phí

 • Quảng cáo hiển thị
 • Quảng cáo tìm kiếm
 • Quảng cáo video trực tuyến
 • Quảng cáo truyền thông xã hội
 • Quảng cáo thư điện tủ
 • Quảng cáo tiếp cận
 • Quảng cáo biểu mẫu khách hàng
 • Chiến dịch truyền thông toàn diện
 • Kích hoạt thương hiệu (Activation)
 • Khách hàng chứng thực (Testimonials)
 • Thâm nhập thị trường (Market penetration)
 • Xây dựng thương hiệu (Branding)
 • Xây dựng và phát triển kênh truyền thông/thương hiệu (Build Channel)
 • Quản lý và xây dựng Trang thương hiệu (Fanpage Management)

Sản xuất nội dung
truyền thông

 • Phát trực tiếp (Livestream)
 • Video sự kiện truyền thông, quảng bá sản phẩm (Event)
 • Chuỗi video/phim ngắn (Series video)
 • Phim quảng cáo (TVC)
 • Video lan truyền (Viral video)
 • Nội dung tiếp thị (Content Marketing)
 • Nội dung duy trì thường xuyên trên các mạng xã hội (Always-On Content)

KẾT NỐI CÙNG YEAH1 UP NGAY!

Đồng hành cùng YeaH1 Up để tăng tốc độ bán hàng.

GỬI